Ekonomifakta

Ändring

Arkivering 7 år
Fr.o.m. den 1 januari 2011 har arkiveringstiden för räkenskapsmaterial mm förkortats. De ska bevaras fram till
och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret  avslutades. De ska förvaras i Sverige,
i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

Den särskilda basräntan för skattekontot höjdes den 1 februari 2011 från 1% till 2%.

De flesta företagare får sina F-skattesedlar i januari. Tillsammans med dessa följer oftast ett beslut om
preliminärskatt att betala in varje månad. Se till att titta noggrant på den och jämföra med fjolårets skatt för att se
om du ligger för lågt eller högt, baserat på hur du tror årets utfall kommer att bli.

Värdet för fri kost har fastställt till 190 kr för frukost, lunch och middag. Värdet för enbart lunch eller middag är 76 kr och för frukost 38 kr.

Samliga företag oavsett storlek får från den 1/1 2011 göra direktavdrag (kostnadsföras)
på inventarie inköp understigande 21 400 kr (halvt prisbasbelopp).

Har du sålt dina aktier i år med förlust?
Då är du en av dem som bör tänka på att endast 70 % av förlusten är avdragsgill. Från denna regel finns ett undantag, en aktieförlust får dras av till 100 % om du kan kvitta den mot en vinst på aktier, aktiefonder eller blandfonder.

Gåvor till anställda: (värde inkl. moms)
Julgåva: 400 kr
Viktigt att gåvan inte överstiger 400 kr för då blir hela gåvan skattepliktigt för den anställde. Ej heller får bolaget utbetala kontanter eller presentkort som kan bytas ut mot kontanter. För företaget är kostnaden avdragsgill, den ingående momsen är också avdragsgill och några arbetsgivaravgifter utgår ej.

Jubileumsgåva (företagets jubileum):  1 200 kr

När ett företag jubilerar (25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc) kan den anställde få en jubileumsgåva till ett värde på max 1 200 kr.

Minnesgåva: 10.000 kr
En minnesgåva kan ges vid högst två tillfällen, dels vid anställningens upphörande, dels efter minst 25 års anställning eller vid en särskild högtidsdag för den anställde (t ex 50-årsdag).

Fr.o.m. 17 december 2004 så har arvs- och gåvoskatten för privatpersoner  slopats.

Momssatser

Skatt som del av totalpriset

Marginalmoms: Påläggsmoms:
20 % 25 %  Generellt
10.71 % 12 %  Ex. livsmedel, personbefordran, rumsuthyrning i hotellrörelse, camping, konstverk som konstnärer säljer själv.
5.66 % 6 %  Ex. dagstidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg och tågresor i Sverige, biobiljetter och konserter. Momsen på böcker och tidskrifter har sänkts från 25 till 6 % fr.o.m. den 1 januari 2002. Skattesänkningen omfattar även kartor, notblad, ritböcker m.m.