Länkar

Börsinformation
Nasdaq OMX Presenterar börslistor

Företagsinformation
Bolagsfakta Ekonomisk information från Sveriges ledande företag
VIES Kontroll av momsregistreringsnummer
Verksamt Information och tjänster från myndigheter

Myndigheter
Försäkringskassan Nyttig information om sjuklön, arbetsskador mm
Bolagsverket Bolagsverket
Skatteverket Skatteverket
Tillväxtverket Tillhör Näringsdepartementet

Revision & Redovisningsfrågor
FAR Akademi Håller bland annat kurser inom redovisning och revision
FAR Intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer
BFN Bokföringsnämnden

Tidningar och media
CNN Aktuella nyheter
Affärsvärlden Aktuella finansnyheter
Dagens Industri Aktuella nyheter inom näringslivet
Svenska Dagbladet Aktuella nyheter

Valutor
Forex Aktuella valutakurser

Samarbetspartner
UHY Internationell samarbetspartner
Revisorerna Syd Svensk samarbetspartner